OFFENTLIG VERKSAMHET

Kund: Huddinge vårdcentral, Huddinge kommun

Uppdrag: Konceptuell idé och interiör design

Beskrivning

Utformning ett väntrum på barnläkarmottagning. Uppdraget innebar ett målgruppanpassad inredningskoncept för åldrarna 0-18 år, med totalansvar genom designprocessens alla steg från research, koncept och designfas till produktion och verkställande.

Vision 

Varför är så många väntrum så kalla och livlösa? Vi vill skapa ett väntrum där själva väntan kunde fyllas med liv och upplevelse. Barn som har en sådan fantasi tycker om platser där man kan titta, känna och utforska. Inspirerad av naturen utformades väntrummet ‘Gläntan’ till en plats att upptäcka.

Overview

Inredningsarkitektur

Kund

Huddinge kommun