INPUT INTERIÖR

Kund: Input Interiör

Uppdrag: Konceptuell idé och utställningsgestaltning

Beskrivning

Utformning av utställningen Les Objets med Objecthood. Utställningsgestaltning på en 40m2 yta, tillsammans med designgruppen Objecthood. Uppdraget innefattade förutom konceptutveckling och konstruktionshandlingar, designlösningar för produktpresentation, displaymöbler och grafiskt material.

Vision

Vår vision med Les Objets var att skapa rum för objekten. En enkel och billig utställningsgestaltning som lyfter fram de enskilda objekten i ljuset och samtidigt binder samman dem och skapar homogenitet.

 

Overview

Utställningsgestaltning

Kund

Input Interiör