RFSU

Kund: RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning

Uppdrag: Konceptuell idé och monterdesign.

Vision

RFSUs vision var att synas och sticka ut på årets bokmässa i Göteborg. Förutom önskan om en konceptuellt enhetlig monter på temat ‘Prata om sex’,  var de funktionella kraven att montern skulle innehålla en scen för två personer, sittplatser, en disk och förvaring.

Motivering av utformning

Jag valde att arbeta med svart och vitt, att reducera antalet färger till två för att skapa enhetlighet och tydlighet. Svart och vit färg är varandras motsatser och skapar kontraster vilket ger ett grafiskt uttryck och markerar och särskiljer montern från resten på mässan. Ränderna skapar en intressant rumslighet och binder ihop golv och väggar och den fasta inredningen. Munnarna konnoterar till kommunikation och sex.

 

 

Overview

Monterdesign

Kund

RFSU